11 cze

Para 7 DV-0825-06-848 x DV-025-04-241

Samiec DV-0825-06-848 płowy Samica DV-0825-04-241 niebieska

Płowy „848” to gołąb z linii „Ringlose”. Był w Polsce lotowany na młode. Oboje z siostrą zostali przeznaczeni do rozpłodu, gdy siostra w 3 startach zdobyła 2 dyplomy. Wiedzie w sobie krew szybkich – Janssen – Van Lon od Kopmana i Delbarów Guntera Prange. Jego matka wnosi do krwi sprawdzoną w gołębniku Dr Schwidde twardość gołębi z linii „ Patryk” od Van Hee. Z trójki potomstwa tego samca, uczestniczącego wlotach gołębi młodych sezonu 2009, każde czymś się wyróżniło. Samiczka ma komplet 5 konkursów, jej brat 4 konkursy na 4 starty. Siostra płowego 848 o numerze 847 wydała w sezonie 2009 najlepszego lotnika Oddziału gołębi młodych.

cena: 450 euro

Wnuczka Kleiner Blauer.
Była wypożyczona od Dr Schwidde na sezon 2009. Musiała wracać, gdyż wielu hodowców z Niemiec, życzy sobie, mieć po niej ponownie młode. Wspaniałe pochodzenie gdyż łączy w sobie krew 3 historycznych rozpłodowców Dr Schwidde, którzy są jej dziadkami. Są to: Witpen Crack, Juwelchen i Kleiner Baluer.
Jej ojciec to Weiβzeh – od 9 lat bazowy gołąb rozpłodowy Dr Schwidde. Przyrodni brat samiczki 241, a syn Weiβzeh’a jest w sezonie 2009 najlepszym młodym lotnikiem Oddziału Żary z kompletem 5 konkursów. Bezpośrednie potomstwo sami 241, w sezonie 2009, spisywało się znakomicie.
848 241