Rodzina „Kleinen Blauen”

Gołębiami podstawowymi tej rodziny są rodzice „Kleinen Blauen“. DV 6577-87-154 w 1990 r. z wynikiem 12 wkładań/12 nagród i więcej niż 1000 aspunktów, tylko przez pecha nie dostał się pomiędzy asy lotowe na szczeblu ogólnokrajowym. Wylatał przez 2 lata 10 konkursów najdalej do 9 miejsca i został przeznaczony do rozpłodu. Niedługo potem został niestety sprzedany do Tajwanu. Oboje rodzice „Kleinen Blauen” są wnukami znanej „Moschtäubin” Petera Gruppa z Ottenbach. „Kleine Blaue” był więc gołębiem uzyskanym na drodze połączenia krewniaczego. „Kleine Blaue” mógł tylko przez krótki czas udowadniać swoją siłę dziedziczenia, ale prawie wszystkie jego siostry trafiły do rozpłodu. Pokazały swą niesamowitą wartość zwłaszcza w przekazywaniu niewiarygodnej szybkości. 1 miejsca w konkursie są nierozerwalnie związane z tą rodziną. Dzieci, przede wszystkim wnuki „Kleinen Blauen” i jego siostry są główną podporą w dzisiejszym stanie tej rodziny.

Kilka przykładów:
Zanim „Kleine Blaue” został sprzedany na Tajwan, wydał z córką „Maes 1” L. Deleusa gołębicę „1273” w 1992 r. Została ona na kilka lat wypożyczona do spółki lotowej Böhmann / Eismann i wydała tam do 2002 roku 80% gołębi wyznaczanych do mistrzowskich rywalizacji. Przekazała swoją dominującą siłę dziedziczenia swoim dzieciom i wnukom. Od 2002 roku znowu przebywa we własnym gołębniku i przynosi tutaj chwałę.
„215”, siostra „Kleinen Blauen”, wydała m.in. „703” i „Patrick Derby”, który w ciągu roku 2 razy przyniósł wygraną, a przez 2 lata 10 razy lądował najdalej do 10 konkursu.
Najlepszą siostrą „Kleinen Blauen” była bez wątpienia „90”z 1989 roku, która przez więcej niż 10 lat w hodowli Helmuta Thimma była wyjątkowym gołębiem. Z więcej niż 30 konkursów wróciła z 1 miejscem, była wielokrotnie najlepsza lotniczką oddziału. Dzieci „90” są znowu gołębiami rozpłodowymi w wielu hodowlach, jak np. u mnie„Juwelchen” 71 z 1997 roku. Dwie siostry „Juwelchen” wydały w hodowli W. Nolte z Padeborn prawie 40 dzieci i wnuków, z których każdy wylatały ponad 10 konkursów.