Rodzina „Wonder”

(autor tekstu Dr Schwidde – Spenge 2005)

„Het Wonder”, NL 93-..344, jest jednym z najlepszych gołębi, który kiedykolwiek latał w Holandii. Leciał m.in. w następujących lotach wygrywając z taka liczbą skrzydlatych konkurentów : 10229, 10056, 5038, 5087 i miał 8 konkurs przy 9805 gołębiach oraz 12 konkurs w walce z 10830 gołębiami!! F.W. Revermann kupił go za ogromną kwotę od Gerritsen/v. Looyengoed. Przy totalnej licytacji tej hodowli kupił później większość jego rodzeństwa i półrodzeństwa, które również zdobywały 1 konkursy. „Het Wonder” został absolutnie pierwszym reproduktorem w hodowli Revermanna, a inne liczne hodowle przysyłają meldunki przyznając mu rację. Potomstwo z jego samiczką rozpłodową „Mira” (4 razy 1. nagroda) do tej pory przynosiło najwięcej meldunków o sukcesach u innych, ale ma jeszcze dzieci z córkami :„Zigo”, „Orlando”, „Lowieke”, „Wonderboy” czy siostrą „Mirakel”.
Więcej niż 10 dzieci z „Het Wonder” i innych ptaków z tej linii, jak np.: „Kroonprins” tworzy podstawową rodzinę „Wonder” w mojej hodowli. Na podstawie informacji od nabywców tych gołębi w całych Niemczech, można stwierdzić dużą siłę dziedziczenia tej rodziny.