Tworzenia stada

Na początku lat 80-tych zacząłem tworzyć własne stado. Sprowadzałem gołębie z najlepszych dostępnych mi linii, szczepów i rodzin. Przez te wszystkie lata, ale także i dziś rozglądam się za gołębiami, które pasują do moich. Wiele szlachetnych, uznanych linii i szczepów zniknęło ale niektóre przetrwały i odcisnęły piętno na moim stadzie.