16 cze

Para 9 DV-0825-05-595 x DV-0825-08-481

Samiec DV-0825-05-595 niebieski
Oryginał Dr Schwidde
Ideal Raketje
Wnuk Raketje – inzucht Raketje
Samica DV-0825-08-481
DV-0825-05-595 zdj DV-0825-08-481 zdj

W sposób brawurowy odbył loty gołębi młodych. W pięciu startach 5 konkursów. Po ostatnim locie dożywotnio zatrzymany do rozpłodu!!! Lotowanie go było ogromnym ryzykiem z uwagi na sposób w jaki go wyhodowano. Syn Raketje połączony z córką Raketje jako przyrodnie rodzeństwo. Książkowe łączenie wsobne w celu uzyskania egzemplarza rozpłodowego. Dziadkiem niebieskiego 595 jest słynny „Stereo” od De Cock’a z 18 konkursami w jednym sezonie, w tym 3 wygrane loty. Dało mu to tytuł najlepszego lotnika sezonu we Wschodniej Flandrii, a jego właścicielowi sławę i okrągłą sumę marek, które zostawił na stole F. W. Revermann. Czy było warto?! Z perspektywy czasu ocenia się, że było to jedno z najbardziej trafnych i udanych połączeń z Raketje.
Dobrze, że dzięki zrządzeniu losu, tu w Polsce jest nam dane czerpać z tej studni obfitości. Często doświadczamy sytuacji, w której przychodzi nam oglądać gołębie z chowu wsobnego, jak ten opisany wyżej i krzywimy się znajdując wady budowy. Życzę każdemu, aby oglądał tak wyhodowane gołębie jak 595. To wzór piękna. Odwiedzającym gołębnik podpowiadam, aby nie zapomnieli poprosić o jego zaprezentowanie.
595